Tuition & Fees / Học phí

hoc_phi_16_08_2018
Ghi chú:
Học phí hàng năm (có thể) sẽ thay đổi nhưng không quá 10%.
Học phí trọn gói: không hoàn trả tiền ăn và học phí những ngày bé nghỉ học trong tháng.
Chính sách ưu đãi cho anh chị em ruột: Giảm 10% học phí cho bé thứ 2 trong cùng một gia đình.
Lưu ý: Phụ huynh chỉ được chọn một trong các phương án giảm giá trên.
Nhà trường có quyền từ chối chấp nhận trẻ trong khoảng thời gian quan sát 1 tháng đầu trẻ đi học.
Nhà trường nhận bé từ 12 tháng đến 5 tuổi.
Học phí bao gồm:
• Tiền ăn (3 bữa: sáng, trưa, xế). Quý PH vui lòng đưa bé đi học từ 07:30-8:30, sau 08:30: Quý PH tự cho bé ăn sáng tại nhà.
• Âm nhạc, Hội họa, Thư viện, Hoạt động chơi cát, chơi nước hoặc Giáo dục thể chất, chơi khám phá, kể chuyện, kỹ năng xã hội ... 

THANH TOÁN HỌC PHÍ:
Học phí sẽ được đóng trước 03 ngày bé nhập học
Đóng vào ngày 01 - 05 hàng tháng.

• Chuyển khoản
Ngân hàng: VIETCOMBANK - CHI NHÁNH PHÚ MỸ HƯNG.
NGUYỄN THỊ TRÚC MAI
 01 81 003 480 569

• Tiền mặt: Liên hệ phòng kế toán của trường.

Thanh toán trễ hạn/ không đóng học phí sau ngày 15 hàng tháng, nếu chưa nhận thông báo hay phản hồi của phụ huynh về các khoản học phí, nhà trường có quyền từ chối không nhận trẻ.
Phương thức thanh toán và các khoản phí:
Phí trang thiết bị, đồng phục, phí giữ chỗ, học phí, tiền ăn, các khoản phí khác ... đã đóng vào không được hoàn trả lại trong mọi trường hợp. Các phí này được thanh toán một lần trước khi học sinh nhập học.
Hàng năm vào những ngày nghỉ Lễ, nghỉ hè, nghỉ Tết (Tết Dương Lịch và Tết Nguyên Đán)... theo quy định của Bộ Giáo Dục hoặc theo lịch của trường được thông báo, học phí sẽ được tính tròn tháng, tất cả các khoản phí của ngày nghỉ sẽ không được hoàn lại. Hàng năm, vào dịp Lễ Tết, quý phụ huynh sẽ kết hợp với nhà trường cùng tổ chức sự kiện, lễ hội cho các bé    => các khoản phí như Học phí và tiền ăn không được hoàn lại.

NOTE:
Annual tuition fee (would probably) alter but not more than 10%.
Tuition Fee Package: Food fee is non-refundable during absences within the month.
Privileges for siblings: 10% Discount of school fee will be applied for the 2nd child of the same parents.
Note: Please choose only one of the discount options above.
The school has the right to refuse a child within their first month of attending the school, during our observational period. 
The School requires children over the age of 12 months to able to walk.
Tuition Fee includes:
Food Fee (3 meals: Breakfast, Lunch, Snack): Parents are requested to send their children to school from 7:30 AM, after 8:30 AM parents should give breakfast to the children at home.

PAYMENTS:
Tuition fee must be paid between the 1st to the 5th of each month.

• Bank wired  transfer
Bank: VIETCOMBANK – PHU MY HUNG BRANCH
NGUYEN THI TRUC MAI
01 81 003 480 569

• Cash: please contact the accounting department.

If the school does not receive payment of the tuition fee by the 15th of the month, the school has the right to refuse service to the child.

METHODS OF PAYMENT AND OTHER CHARGES: 
• Facility Fee, uniform fee, reservation fee, tuition fee, food fee, and other charges ... being paid are NON-refundable in any case. These fees are paid once before the child is being enrolled in the school.
• Every year during the holidays, summer vacation, New year (New Year of the Roman Calendar & the Lunar Calendar)...in accordance to the policy of the Department of Education of following the school calendar, the tuition fee is paid as one month, all of the fees paid during the public holidays are NON-refundable. Every year, on the occasion of the Lunar New Year, all parents should join and cooperate with the school in organizing a successful event and festivals for the children. Thus, other fees such as tuition fee and food fees are also NON-refundable during these occasions.