FIELD TRIP 07/2018 - KẾ HOẠCH VUI CHƠI DÃ NGOẠI THÁNG 07/2018

19-07-2018
field-trip-07-2018

EVENT INFORMATION / Thông tin sự kiện: 
• Date and Time / Ngày và giờ: 9:00am – 11:00am Friday July 27th, 2018 / 9:00 - 11:00 Thứ Sáu, ngày 27/07/2018.
• Location / Địa điểm: PIZZA HUT, 09 Tran Nao Street, 2 District, HCM City./ Pizza Hut, 09 Trần Não, Quận 2, Tp.HCM. 
• Purpose / Mục đích: Homemade pizza is a brand new program at Pizza Hut to inspire the mindset, creativity and eagerness to learn from each other. Help the children discover everything around and enjoy the pizza made by hand. 
• Bé tự làm bánh Pizza là chương trình hoàn toàn mới tại Pizza Hut nhằm khơi dậy sự tư duy, sáng tạo, ham học hỏi từ bên trong của mỗi bé. Giúp các bé khám phá mọi thứ xung quanh và thưởng thức những chiếc bánh do chính tay mình làm ra. 
• Transportation provided: 16 seater bus / Phương tiện di chuyển: Xe buýt 16 chỗ
• The children will have lunch at school / Các bé sẽ về trường và ăn trưa. 

THAM GIA COOKING CLASS, CÁC BÉ SẼ/ JOIN THE COOKING CLASS, THE BABIES:
• Được giới thiệu quy trình làm bánh Pizza và nhận biết tên các nguyên liệu bằng tiếng Anh. 
  Identify the pizza ingredients and learn the making process in English. 
• Tự tay thực hành các công đoạn làm bánh Pizza và thưởng thức những chiếc bánh thơm ngon do chính mình làm ra.
  Do hands-on steps to make pizza and enjoy the delicious pizza made by themselves.
• Được tham gia các hoạt động nhóm vui nhộn. 
  Get involved in fun group activities. 
• Các bé sẽ được miễn phí 01 bánh Pizza Haiwaiin cỡ nhỏ và 01 ly nước ngọt. 
  The children will be given one free small Haiwaiin Pizza and one soft drink.