1. Các chương trình học

Trẻ từ 12-24 tháng

Chương trình cho trẻ nhỏ nhất bắt đầu với một quá trình theo từng giai đoạn để hỗ trợ sự gắn kết giữa bạn và bé.

Xem chi tiết

Trẻ từ 24 tháng đến 3 tuổi

Để trẻ mới biết đi có thể đạt được sự tự lập, chúng tôi chú ý đến từng bé để chắc chắn rằng bé có thể đối phó với những trải nghiệm tích cực cũng như những hoạt động vui vẻ mỗi ngày

Xem chi tiết

Trẻ từ 3 đến 6 tuổi

Dưới sự hướng dẫn của một giáo viên được đào tạo, bé học bằng cách khám phá các tài liệu, trau dồi sự tập trung, động lực, kỷ luật tự giác và tình yêu học tập.

Xem chi tiết

2. Lịch học mẫu

Cung cấp 5 file Excel để tải về.