Trẻ từ 12-24 tháng

Giới thiệu chương trình

Chương trình cho trẻ nhỏ nhất bắt đầu với một quá trình theo từng giai đoạn để hỗ trợ sự gắn kết giữa bạn và bé. Chúng tôi cẩn thận chuẩn bị một môi trường và chương trình để em bé có thể phát triển khỏe mạnh và hạnh phúc. Trong suốt chương trình, chúng tôi dành thời gian để quan sát các em bé, tương tác với từng bé, đưa ra các cuộc trò chuyện và hướng dẫn bé học những điều mới đầu tiên. Khi bé tiến bộ từ việc được giáo viên cho ăn đến khi tự ăn, chúng tôi có mặt để khuyến khích và hỗ trợ bé từng bước

Mục tiêu chương trình

  • Giúp đỡ cha mẹ và bé trong quá trình cho bé rời xa mẹ đi học và khuyến khích tinh thần cùng nuôi dưỡng, chăm sóc bé giữa giáo viên và phụ huynh
  • Hỗ trợ phát triển giác quan, ngôn ngữ, biểu hiện và phát triển chuyển động và thể chất
  • Hỗ trợ trẻ em hiểu biết về trật tự, mối quan hệ nguyên nhân và kết quả