Ưu đãi

Ưu đãi dành cho anh/chị em ruột

Đối với trường hợp có anh/chị đã và đang theo học tạo trường:
Giảm 10% cho học sinh thứ 2

Ưu đãi dành cho phụ huynh giới thiệu

Phụ huynh có con đang theo học tại trường giới thiệu phụ huynh khác đăng ký cho học sinh mới theo học sẽ được tặng phiếu ưu đãi học phí trị giá 3.000.000 đồng (năm triệu đồng).