Trẻ từ 3 đến 6 tuổi

Giới thiệu chương trình học cho trẻ từ 3 đến 6 tuổi

Dưới sự hướng dẫn của một giáo viên được đào tạo, bé học bằng cách khám phá các tài liệu, trau dồi sự tập trung, động lực, kỷ luật tự giác và tình yêu học tập. Các lớp học được thu nhỏ theo kích thước của trẻ mẫu giáo và được sắp xếp với các tài liệu và hoạt động hấp dẫn và thú vị.

Chương trình này cung cấp một cơ hội để nuôi dưỡng sự phát triển cá nhân của bé trong bối cảnh của một nhóm. Bé được tham gia một cách hòa bình và có mục đích trong một loạt các hoạt động.

Mỗi bé sẽ nổi bật lên với một tập hợp các kỹ năng – xã hội, tình cảm và học thuật – trong khi, quan trọng hơn, biết cách hoạt động trong một nhóm. Kinh nghiệm của bé trong lớp học không chỉ ảnh hưởng đến lượng kiến thức và kỹ năng bé sẽ có trong mệnh lệnh của họ, mà quan trọng hơn là thái độ của họ đối với bản thân, thế giới và học tập.

Mục tiêu của chương trình:

  1. Học tập trung
  2. Thiết lập chu trình làm việc
  3.  Phối hợp và vận động chính
  4. Hiểu các mối quan hệ xã hội
  5. Trở nên độc lập và tự chăm sóc bản thân
  6. Phát triển ngôn ngữ từ viết rồi đến đọc
  7. Liên kết số lượng với các ký hiệu
  8. Học cách cộng và trừ
  9. Phát triển ý thức tôn trọng bản thân, cho người khác và cho môi trường của bé